Barcode Printing


Voorkomen > Genezen

Home
Wie zijn wij?
Producten
RFID
Barcode Printing
Barcode Scanning
Label Printing
Consumables
Matrix Printing
Print Services
Storage Services
Storing Melden
Reseller
Downloads
Winkel
Aanbieding
Contact

 

 1. Introductie
 2. Voordelen van Barcode
 3. Barcodes met matrixprinters
 4. Barcodes met inkjetprinters
 5. Barcodes met laserprinters
 6. Barcodes met thermische printers, thermal direct
 7. Barcodes met thermische printers, thermal transfer
 8. Wanneer welke printer


Introductie

Barcode is geen vorm van geheimschrift, maar is een vorm van data dat automatische en foutloos ingevoerd kan worden in een computersysteem.

In de jaren 1970 en 1980 was het gebruikelijk dat gegevens met de hand werden ingevoerd in computersystemen, dit was een wijze van werken die zeer arbeidsintensief was en tevens een grote kans op vergissingen opleverde.

Het gebruik van computers en de daarmee samenhangende steeds groter wordende vraag naar data bracht de noodzaak voor een verbeterd datamanagement naar boven. Niet alleen de toegankelijkheid van de data tegen lagere kosten, maar ook de kwaliteit van de gegevens worden steeds belangrijker.

Barcode is een alfabet bestaande uit zwart en witte strepen van verschillende dikten. Deze strepen worden aangestraald door een lichtbron, dit wel of niet gereflecteerde licht wordt opgevangen door een lichtgevoelig element die op zijn beurt zorgt voor een elektrisch signaal en aldus ontstaat er een digitale weergave van de oorspronkelijke zwarte en witte strepen.

Barcodes zijn er veel soorten, afhankelijk van het toepassingsgebied, de te coderen gegevens en de noodzaak tot gegevensbeveiliging.

 1. Bij het toepassingsgebied kan men denken aan een logistieke omgeving, een industrile omgeving, de chemische industrie, gezondheidszorg en de producten die men in de supermarkt tegenkomt.
 2. De gegevens die men wil coderen kunnen alleen numeriek (10) zijn, alfanumeriek (a..z), beide of zelfs grafische gegevens.
 3. Om er absoluut zeker van te zijn dat de data die gelezen wordt ook absoluut de data is die men heeft ingevoerd zijn er diverse vormen van beveiliging mogelijk, een extra controle getal toevoegen is er een van maar ook meer intelligentere vormen van beveiliging waarbij zelfs gedeelten van de informatie kan worden hersteld zijn mogelijk.

Barcodes zijn inmiddels algemeen geaccepteerd en worden universeel toegepast.

Voor informatie: sales@servict.nl

 

Voordelen van barcode

Het grote voordeel van barcode is de sterk verbeterde kwaliteit van de data.

Vaak wordt de ruggengraat van het bedrijfsproces gevormd door de data die aan dat bedrijfsproces wordt verstrekt.

Data die wordt ingevoerd door menselijke interactie heeft vaak een nauwkeurigheid van niet meer dan 85%. De hierdoor ontstane verstoringen van het bedrijfsproces kunnen zeker in de moderne tijd desastreus zijn.

Invoer van data zonder menselijke tussenkomst, via een door een machine leesbaar schrift, heeft een veel hogere mate van betrouwbaarheid, vaak in de buurt van 99,99%.

Zeker in de hedendaagse bedrijfsprocessen waarbij snelheid en accuratesse samen moeten gaan met een zeer grote hoeveelheid aan data, beschikbaar op velerlei plaatsen, komen de kwaliteiten van barcode systemen pas goed naar voren.

De efficintie van een organisatie wordt sterk bepaald door de kennis van waar welke goederen zijn.

Een systeem van Track and Trace, gebaseerd op barcode informatie, is hier beslist een must. Door op diverse plaatsen in een logistiek systeem gegevens te verzamelen met betrekking tot de goederen die daar gepasseerd zijn kan men ten alle tijden antwoord geven op de klantvraag waar een pakketje zich bevind.

Om snel een inventarisatie te kunnen maken van alle assets die binnen een bedrijf aanwezig zijn, inclusief de locatie, is een gebarcodeerd systeem onmisbaar. Met een dergelijk systeem kan men snel en simpel alle goederen en locaties inlezen in een database.  

Voor informatie: sales@servict.nl

 

Barcodes met matricprinters

Er zijn diverse printtechnieken beschikbaar voor het afdrukken van barcodes op formulieren.

Een daarvan is de oude en vertrouwde dot matrix printer.

De dot matrix technologie gebruikt een hamer of pin om inkt uit een inktlint over te brengen op het formulier. Deze mechanische overbrenging geeft naast een hoeveelheid geluid ook een zeer lage resolutie en is alleen toepasbaar op grof gesneden barcodes. Dat wil zeggen alleen grote barcodes.

Voordelen:

 

       Matrixprinters zijn algemeen beschikbaar en goedkoop in aanschaf.

       Matrixprinters kunnen nagenoeg op ieder oppervlak afdrukken, ook op formulieren met meerdere kopien.

       Matrixprinters gebruiken inktlinten die meerdere malen (vaak) gebruikt kunnen worden en hebben daardoor een lage cost of ownerschip

 

Beperkingen:

 

       De resolutie van de matrixprinter is erg laag en de afmeting van de pin bepaald het kleinste element binnen een barcode dat kan worden geprint.

       Het goedkope en meerdere malen te gebruiken inktlint heeft als nadeel dat het inktlint nog maar weinig contrast produceert en dat resulteert weer en leesfouten bij de barcodescanner.

       Te veel inkt op het papier zorgt voor het opbollen van het papier en daardoor weer voor leesfouten.

       Een barcode geprint met een dot matrixprinter heeft een beperkte toepasbaarheid. Waterbestendige en chemisch ongevoelige afdrukken zijn niet mogelijk

       De afdruksnelheid is erg laag, zeker als men de resolutie wil vergroten.

 

Voor informatie betreffende onze Tally matrixprinters: http://www.tally.co.uk
Voor informatie betreffende onze Tally printerprijslijst: Prijslijst Tally

 

Barcodes met inktjetprinters

Inkjetprinters worden voornamelijk gebruikt voor het direct printen van barcodes en leesbare tekst op kartonnen dozen en verpakkingen.

De inkt wordt als een continue straal naar het oppervlak van de verpakking gespoten of de printer spuit in zeer kleine druppeltjes de inkt.

Voor de meeste barcodetoepassingen zijn dit soort printers geen echte optie.

Voordelen:

       Direct met een inkjetprinter afdrukken op het oppervlak van de verpakking geeft voordelen ten opzichte van het printen en daarna opbrengen van een etiket.

       Deze techniek laat het toe direct opgenomen te worden in de productielijn en kan daar een hoge throughput bewerkstelligen.

 

Beperkingen:

       De noodzakelijk geachte reproduceerbare kwaliteit is met dit soort printers niet mogelijk.

       Het opzetten en onderhouden van dit systeem is erg kostbaar en kost veel tijd.

       Speciaal de gemorste inkt is een probleem dat moeilijk onder controle is te krijgen.

       De meeste inkten die gebruikt worden zijn op waterbasis en zijn dus niet geschikt voor toepassingen die in aanraking kunnen komen met vochtige omstandigheden. Inkten op olie basis zijn wel beschikbaar echter na het opdrogen blijft er een film aan de oppervlakte achter die het licht van de scanner reflecteert, hierdoor is de barcode niet leesbaar.

       De lay-out van de verpakking waarop wordt afgedrukt heeft zijn beperkingen in verband met het contrast met de zwarte inkt van de barcode.

Voor informatie betreffende onze Tally matrixprinters: http://www.tally.co.uk
Voor informatie betreffende onze Tally printerprijslijst: Prijslijst Tally
 

Barcodes met laserprinters

De laserprinter werkt ongeveer identiek als een kopieerapparaat. Een gecontroleerde stroom van ionen wordt op een trommel afgevuurd. Het patroon op de trommel komt overeen met de toekomstige afbeelding op papier. De via de ionen opgeladen trommel trekt tonerdeeltjes (inkt) aan. Het oppervlak nu van deze trommel wordt overgebracht op het papier en door middel van druk en temperatuur wordt de afdruk op papier gefixeerd.

Voordelen:

       Laserprinters zijn erg goed in het produceren van standaard documenten met barcodes.

       Hoge kwaliteit tekst en grafische afbeeldingen kunnen worden afgedrukt met een hoge resolutie.

       Afgedrukte barcodes met een hoge resolutie kunnen door praktisch iedere scanner worden gelezen.

 

Beperkingen:

       Laserprinters zijn niet toegerust om in een industrile omgeving te kunnen functioneren.

       Het af te drukken formulier dient minstens de helft te zijn van de maximaal te verwerken formulierafmetingen. Kleinere formulieren leveren papierstoringen op. Daardoor kan er een groot verlies aan materiaal optreden.

       Bij gebruik van etiketten moet men bijzonder letten op de gebruikte lijmsoorten. Deze moeten bestand zijn tegen de hoge temperaturen en druk die er in de laserprinter ontstaan. Ook het gebruik van kunststoffen als printmateriaal zijn niet altijd geschikt voor deze printtechniek.

       Lange termijn gebruik van het geprinte materiaal is niet mogelijk aangezien de toner gevoelig is voor beschadiging.

       Laserprinters kunnen geen chemisch- of waterbestendige afdrukken afleveren.

       Consumable gebruik bij een laserprinter is erg hoog. Als grondslag voor een normale afdruk wordt een dekking van 5% gehanteerd, bij het printen van barcodes kan dat oplopen tot 30%. Het gebruik van o.a. toner kan dus een factor 6 hoger zijn.

Voor informatie betreffende onze Tally matrixprinters: http://www.tally.co.uk
Voor informatie betreffende onze Tally printerprijslijst: Prijslijst Tally
 

Barcodes met thermische printers, thermal direct

De thermische printtechniek is de meest gebruikte techniek als het gaat om het printen van barcode etiketten en formulieren.

Bij de thermisch directe methode gebruiken we hitte gevoelig materiaal, waarbij de toplaag verkleurt onder invloed van de warmte die door de printkop wordt gegenereerd.

Omdat er geen inktlint wordt gebruikt kan de mechanica in de printer erg simpel worden gehouden. De levensduur van de geprinte informatie is beperkt, zeker indien de materialen worden blootgesteld aan externe warmte of lichtbronnen.

Voordelen:

       Thermisch direct printen zorgt voor een scherpe afdruk en barcodes die goed te scannen zijn.

       Thermisch direct printen is ideaal voor toepassingen met een korte gebruiksduur, zoals adreslabels, labels met vervoersgegevens.

       Het is een eenvoudige manier van printen zonder dat men hoeft te letten op verbruik van toner, inkt of andere verbruiksartikelen.

       Zonder enig materiaalverlies kan met een serie printen of slechts een stuk.

       De milieubelasting is zeer beperkt.

       Dit soort printers is speciaal ontwikkeld om langdurig te kunnen printen. Ook is het gebruik van materialen voorzien van een lijmlaag geen enkel probleem voor deze printers.

 

 

Beperkingen:

       Speciale aandacht moet worden geschonken aan het gebruik van de geprinte materialen, (zon)licht en warmtebronnen benvloeden de levensduur en de leesbaarheid.

       Een speciale topcoating kan de gebruiksduur verlengen.

       Mechanische beschadigingen laten zwarte strepen achter op het materiaal.

 

Voor informatie betreffende onze TEC labelprinters: http://www.toshibatec-eu.be
Voor informatie betreffende onze TEC printerprijslijst: Prijslijst TEC
 

Barcodes met thermische printers, thermal transfer

Materialen geprint met de thermal transfer methode zijn eenvoudig te herkennen aan de heldere en enigszins glimmende printafdruk. Deze afdruk wordt verkregen doordat de printkop de inkt smelt op het materiaal. Een juiste combinatie van inkt en materiaal zorgt voor een afdruk die nagenoeg ongevoelig is voor hitte en beschadiging. De levensduur van de afdruk loopt in de tientallen jaren.

Tevens is de afdrukkwaliteit constant, aangezien deze wordt bepaald door het materiaal en het inktlint. Dit inktlint wordt maar nmalig gebruikt.

Voordelen:

       Thermal transfer printing geeft een heldere, hoge resolutie tekst, grafische afbeeldingen en een barcode kwaliteit met een maximale leesbaarheid.

       Zonder enig materiaalverlies kan met een serie printen of slechts een stuk.

       De afdrukkwaliteit blijft gedurende lange jaren constant.

       De onderhoudskosten van dit soort printers zijn laag in vergelijking met dot matrixprinters, inkjetprinters of laserprinters.

       Een grote verscheidenheid aan materialen kan door deze printer wordt bedrukt, met uitzondering van multi-part materiaal.

       Dit soort printers is speciaal ontwikkeld om langdurig te kunnen printen. Ook is het gebruik van materialen voorzien van een lijmlaag geen enkel probleem voor deze printers.

 

Beperkingen:

       De cost of ownership ten opzichte van thermisch direct printen zijn hoger in verband met het inktlint verbruik.

       Indien er weinig op een etiket wordt afgedrukt is er veel verlies aan inktlint. Dit kan worden opgelost met een ribbon save optie.

       Het afgewerkte inktlint is moeilijk te recyclen.

       Een juiste keuze van lint en materiaal en het instellen van de printer is noodzakelijk voor een optimale afdrukkwaliteit.

 

Voor informatie betreffende onze TEC labelprinters: http://www.toshibatec-eu.be
Voor informatie betreffende onze TEC printerprijslijst: Prijslijst TEC
 

Wanneer welke printer

Onderstaande matrix geeft een antwoord op de vraag in welke situatie er wat voor soort printer moet worden gebruikt.

Ons verkoopteam staat voor u klaar met een gedegen advies: sales@servict.nl

 


Vragen en/of problemen aangaande deze site kunnen gestuurd worden naar info@servict.nl
Copyright 2002-2007 ServICT. Alle rechten zijn voorbehouden.